21 March, 2017 13:23

TATO KNIHA JE VĚNOVÁNA

Billu Turnerovi a Deborah Lindenové,

Bobovi a Nancy Failingovým a

Susan a Garymu Gulbransenovým.

Jen díky Vám jsem ji mohla napsat.

Poděkování

Za neocenitelnou pomoc by autorka na tomto místě ráda poděkovala několika lidem. Jsou to: Steven Humphrey; dr. Robert Failing; Bill Turner, penzionovaný vyšetřovatel kriminální policie, a Bruce Correll, náměstek velitele kriminální policie na penzi; seržant Bob Spinner z oddělení soudního znalectví a Diana Stetsonová z Vězeňské správy a vazebního dohledu při Úřadu šerifa v Santa Barbaře; Larry Gillespie, penzionovaný vyšetřovatel z Úřadu koronera pro okres Santa Barbara; Betty Pat Gattliffová, forenzní antropoložka; John Mackall, obhájce; Lucy Thomasova a Nadine Greenupová z Reeves Medical Library; Anna Bissellová, diplomovaná sestra z nemocnice Santa Barbara Cottage; MUDr. Martin Walker; Robert Sorg z Bob’s Canvas Shop; Chuck Nation z Nation’s Auto Upholstery (Nationovo autočalounictví); Linda Perkinsonová z DeBrovy’s Custom Canvas; Richard Madison; Anita Donohueová, Julian Ranch; Lamar a Cheri Gableovi; Jay Schmidt; Maggie Harding ová a Joe B. Jones.

Zvláštní dík patří rovněž Joe Mandelovi, Gregorymu Spearsovi a Chrisi Kovachovi, kteří mi dovolili použít jejich pravá jména.

Advertisements